"It's What You Want"
தொழில்நுட்ப, சினிமா செய்திகள் , மற்றும், மென்பொருள், பாடல் தரவிறக்கம், என அனைத்தும் இங்கே...!
Advertise Here

Sunday, July 4, 2010

MS Wordக்கு பதிலாக மாற்று மென்பொருள் DevVicky Word 2010

MS Word அனைவரும் பயன்படுத்தும் ஒன்று.இதற்கு மாற்றாக MS Word வசதிகள் கொண்ட இலவச மென்பொருள் DevVicky Word 2010.இதன் வசதிகளை பார்ப்போம்.இந்த மென்பொருளின் சிறப்பம்சம் MS Word போலவே அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டுள்ளது.மேலும் இதில் அனைத்து doc,docx கோப்புகளையும் திறந்து பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு doc கோப்பும் தனிதனி windowக்கு பதிலாக Tab வசதியை கொண்டுள்ளது.மேலே படத்தில் பார்க்க.


மேலும் word கோப்புகளை Pdf ஆக மாற்றும் வசதியும் உள்ள.இதன் அளவு 7.13 MB மட்டுமே.மேலும் இதை Windows 7 இல் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் MS Word மிக அதிகமாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இதனை பயன்படுத்த சிரமமாக இருக்கும்.
மற்றபடி doc கோப்புகளை படிக்க மற்றும் சிறிய பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்துபவர்கள் இதை பயன்படுத்தலாம்.

இந்த மென்பொருளை Download செய்ய 

1 comment: